Evolució de l'atur a l'àrea metropolitana

Dades atur
Tema:
Context socioeconòmic
Data de publicació:
Autor:
Montserrat Otero i Vidal, Ernest Ruiz i Almar, Montserrat Serrano i Martí, Anna Velasco i Relats
Descripció

Els informes sobre l'evolució de l'atur a l'àrea metropolitana de Barcelona són una publicació on es presenta, de manera detallada, les dades relacionades amb la desocupació registrada a les oficines d'ocupació dels municipis que formen part de l'AMB.

Aquests dades mostren la situació del mercat de treball al territori metropolità, observant la seva situació en determinats períodes de l'any i fent un seguiment de la seva evolució més recent. Els informes inclouen un seguit de taules estadístiques amb dades relatives a tots els municipis de l'AMB i un conjunt de fitxes, una per cadascun d'ells, on es recullen detalladament les característiques de la desocupació en aquests àmbits.

Prova: $provaURL