Afiliació a la Seguretat Social i noves contractacions als municipis de l'AMB

Afiliació a la Seguretat Social
Tema:
Context socioeconòmic
Data de publicació:
Autor:
Montserrat Otero i Vidal, Ernest Ruiz i Almar, Montserrat Serrano i Martí, Anna Velasco i Relats, Clàudia Marco i Garcia
Descripció

L'informe sobre l'Afiliació a la Seguretat Social i noves contractacions és una publicació que presenta de manera detallada les dades dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. S'inclouen dades sobre afiliació per règims i sectors d'activitat i altres estadístiques que ofereixen una visió de l'evolució de la contractació als municipis de l'AMB.

2023 (4t trimestre)
2022 (4t trimestre)
2021 (4t trimestre)
2020 (4t trimestre)
2019 (4t trimestre)
2018 (4t trimestre)
2017 (4t trimestre)
2016 (4t trimestre)
2015 (4t trimestre)
2014 (4t trimestre)
2013 (4t trimestre)