Xarxa geodèsica

Serveis de posicionament sobre cartografia dirigits a diferents col·lectius professionals.

Vèrtex geodèsic
Vèrtex
La Xarxa Geodèsica Local de l'AMB està formada per un total de 119 vèrtexs, dels quals s'han mesurat les coordenades en els sistemes ED50 i ETRS89 mitjançant GPS i utilitzant el mètode d'observacions diferencials en postprocés des de dues referències.

Aquesta xarxa metropolitana va ser implantada durant l'any 2012, a partir de la densificació de la Xarxa Utilitària de Catalunya de 4t ordre, amb l'objectiu de donar cobertura geodèsica als parcs metropolitans que gestiona l'AMB.