Metro L3. Perllongament de Trinitat Nova a Trinitat Vella

Perllongament de la L3 fins a Trinitat Vella

Es prolongarà la L3 del metro fins a l'estació de Trinitat Vella, situada en un àmbit d'ús residencial, on connectarà amb la L1.

Fitxa tècnica

Promotor:
Generalitat de Catalunya (DTES)
Pressupost:
81 M€
Estat:
En planificació
Detall de l'estat:
PDI 2011 - 2020
Termini estimat:
2020

Descripció

L'actuació consisteix a perllongar la línia L3 de metro des del final de línia actual a Trinitat Nova fins a l'estació existent de Trinitat Vella. Aquesta estació té correspondència amb la línia L1 de metro i un cop realitzat el perllongament de la línia L3, permetrà articular la mobilitat de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu i en el futur el de Badalona, amb tot l'àmbit de Nou Barris.

Aquest perllongament permet, doncs, incrementar la connectivitat del sistema ferroviari en el Barcelonès nord.

L'accés als municipis de Badalona i Santa Coloma de Gramenet quedarà garantit per la correspondència a Trinitat Vella (entre les línies L1 i L3 de metro) i a Fondo (entre les línies L1 i L9 de metro), i la connectivitat a Barcelona centre es potenciarà a partir de la correspondència amb la línia L4 de metro.

És una actuació que comporta un important increment de la xarxa del sistema de metro a l'àmbit nord de Barcelona. Aquesta actuació complementa el perllongament Canyelles – Trinitat Nova, un tram inaugurat la tardor de l'any 2008.