Ampliació ronda Litoral des del carrer 3 fins al Morrot

L'ampliació de la ronda Litoral entre el carrer 3 de la Zona Franca i l'estació del Morrot evitarà col·lapses i millorarà la seguretat viària i els accessos tant a la ciutat de Barcelona com al port.

Fitxa tècnica

Promotor:
Ministeri de Foment
Pressupost:
94,5 M€ (proposta inicial)
Estat:
En planificació
Detall de l'estat:
Estudi informatiu en redacció

Descripció

L'ampliació d'aquest tram correspon amb la segona fase de l'ampliació de la ronda Litoral (B-10): la primera fase es troba en servei des del 2004 i correspon al tram entre l'A-2 i el carrer 3 de la Zona Franca.

Resta el tram carrer 3 – Morrot de la ronda Litoral, que pateix molts col·lapses per la manca de capacitat i pel coll d'ampolla que representa ser l'únic vial entre la Zona Franca i el centre de Barcelona per sota de Montjuïc. L'execució d'aquesta actuació permetrà millorar la seguretat viària d'aquesta zona, la fluïdesa del trànsit i els accessos a aquesta zona del Port.

La proposta inicial consistia a ampliar a quatre carrils per sentit el viaducte actual de dos carrils per sentit. La proposta actual planteja segregar el trànsit de pas i el trànsit local. El trànsit de pas discorrerà per un tronc central amb dos carrils per sentit mentre que el trànsit més urbà circularà per uns laterals urbans amb dos carrils per sentit que donaran connectivitat local als dos costats de Montjuïc.