Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Secció
  Secció 1a. Prevenció d'incendis
  Article
  Article 98 - Disposicions aplicables

Article 98 - Disposicions aplicables


1. Al terme municipal de Barcelona regirà l'Ordenança sobre normes constructives per a la prevenció d'incendis, formulada per aquest Ajuntament i aprovada amb caràcter definitiu el 19 de novembre de 1974, i l'Ordenança sobre instal·lacions contra incendis a la via pública, aprovada el 6 de febrer de 1976.

2. Els altres ajuntaments de la zona metropolitana aplicaran l'Ordenança provincial de prevenció contra el foc, aprovada el 31 de març de 1974.

3. El que disposa aquest article s'entén sense perjudici del que estableixen la resta d'articles d'aquesta secció.