Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 2n. Característiques estètiques de les edificacions
  Article
  Article 92 - Zones d'edificació aïllada

Article 92 - Zones d'edificació aïllada


A les zones amb tipus d'ordenació amb edificació aïllada, els espais no edificables visibles des de la via pública hauran de destinar-se a jardí o espai lliure amb instal·lacions compatibles amb aquest, com piscines o pistes esportives enjardinades. En tot cas es respectarà l'enjardinament a les superfícies que donin a una via pública.