Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Informació urbanística
  Article
  Article 7 - Cèdules urbanístiques

Article 7 - Cèdules urbanístiques


Les circumstàncies urbanístiques que concorren a les finques s'acreditaran, a efectes de l'atorgament de llicències, mitjançant la cèdula urbanística, quan aquesta estigués implantada segons el que disposa l'ordenança aprovada el 20 de juliol de 1977.