Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 69 - Plantes baixes habitables

Article 69 - Plantes baixes habitables


Perquè les plantes baixes puguin ser habitables en edificis sense soterrani, s'exigirà que sota el paviment o enrajolat hi hagi una base formada per un màxim impermeable de formigó de 0,15 m. i un drenatge de grava de 0,15 m. més sota aquest, o, si no n'hi hagués, es deixarà una cambra d'aire ventilada d'un mínim de 0,15 m. d'altura.