Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 68 - Aïllament

Article 68 - Aïllament


1. Els tancaments de façana i mitgeres que quedin al descobert en edificis destinats a habitatges garantiran com a mínim un aïllament tèrmic de coeficient de transmissió no superior a 1,1 kcal/m2 x h x °C, així com una protecció adequada contra humitats.

2. S'haurà de preveure un aïllament tèrmic d'eficàcia anàloga en els paraments dels patis de llums i de ventilació i als exteriors de les caixes d'escala.

3. Així mateix, s'establirà l'adequada protecció acústica per a l'aïllament dels habitatges contigus. Aquesta protecció serà, com a mínim, l'equivalent a una paret de 0,15 m. de maó foradat, arrebossat per les dues cares.