Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 67 - Bany

Article 67 - Bany


1. Cada habitatge independent posseirà, com a mínim, un bany, compost de dutxa, lavabo i vàter, al qual es pugui accedir sense passar per dormitoris ni cuines. Si l'accés hagués de fer-se a través del menjador o de la cuina-menjador, haurà de quedar separat d'aquestes estances per un local amb doble porta. Als habitatges amb un sol dormitori es podrà accedir al bany a través del dormitori.

2. Tots els vàters estaran dotats de sifó hidràulic i d'un altre tancament inodor i descàrrega d'aigua.

3. La ventilació del bany podrà efectuar-se, bé directament a l'exterior o al pati de ventilació o de llums, bé mitjançant qualsevol altre sistema de ventilació previst en aquestes ordenances.