Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 61 - Amplària del vestíbul

Article 61 - Amplària del vestíbul


L'amplària mínima del vestíbul d'accés de l'habitatge serà d'1,10 m. El passadís de connexió entre el vestíbul i l'estança-menjador tindrà una amplària mínima d'1 m., que podrà reduir-se a 0,90 m. per a la resta dels passadissos de l'habitatge.