Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 60 - Buits per a il·luminació i ventilació

Article 60 - Buits per a il·luminació i ventilació


1. Els espais destinats a estança, menjador, cuina i dormitori tindran buits per a il·luminació natural, practicables i de superfícies transparents o translúcides.

2. La superfície dels buits de ventilació serà, almenys, igual a una 1/8 de la superfície en planta dels recintes corresponents. No obstant això, els buits per a il·luminació i ventilació tindran les superfícies mínimes següents:

Destí dels espais Metres quadrats
Cuines, trasters i habitacions d'armaris, de 5 a menys de 10 m2 1
Dormitoris i despatxos, de 6 a menys de 10 m2 1
Cuines, trasters, habitacions d'armaris, dormitoris, despatxos, menjadors, sales d'estar, de 10 a menys de 14 m2 1,25
Cuines. trasters, habitacions d'armaris, dormitoris, despatxos, menjadors, sales d'estar, de més de 14 m2 1,75
Lavabo addicional o vàter 0,25
Bany 0,40

3. Les superfícies mínimes del quadre del paràgraf 2 no s'aplicaran a la ventilació de banys o lavabos que utilitzin els sistemes previstos a l'article 66.