Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 59 - Buits de pas

Article 59 - Buits de pas


1. L'ample mínim lliure dels buits de pas s'estableix al quadre següent:

Situació de la porta Ample de buit en cm
Accés a l'habitatge 80
Menjador-estança 80
Interior 70
Bany o Lavabo 60

2. El sentit d'obertura i les àrees escombrades per les fulles de les portes estaran lliures d'obstacles i no dificultaran el pas i la circulació.