Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 58 - Compartimentació d'espais

Article 58 - Compartimentació d'espais


1. La compartimentació dels espais que componen el programa funcional de cada habitatge serà lliure, amb l'única limitació que els dormitoris i els banys seran sempre recintes independents amb separació fixa o mòbil.

2. Quan el programa funcional de l'habitatge sigui el corresponent a dues persones, el dormitori també podrà incorporar-se lliurement a la resta d'espais, excepció feta dels banys, sempre que es mantingui el total de superfície útil que correspondria a la suma dels espais d'ús en comú més els d'ús privat fixats a l'article 56.

3. En tots els casos el recinte on se situï el vàter serà independent del dormitori i no podrà incorporar-se a altres dependències diferents de les del bany o lavabo.