Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)
  Article
  Article 355 - Tipus d'ordenació

Article 355 - Tipus d'ordenació


1. A les zones de remodelació pública el tipus d'ordenació s'elegirà al Pla de Reforma In­terior, i es podrà optar entre el d'edificació volumètrica específica i el d'edificació tridimensional.

2. A les zones de remodelació privada el tipus d'ordenació serà el d'edificació volumètrica específica.