Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 1a. Norma preliminar
  Article
  Article 314 - Qualificacions zonals

Article 314 - Qualificacions zonals


La zonificació al sòl urbà comprèn les qualificacions següents:

1. Zona de nucli antic:

Subzona I: substitució de l'edificació antiga (12).
Subzona II: conservació del centre històric (12b).

2. Zona de densificació urbana:

Subzona I: intensiva (13a).
Subzona II: semintensiva (13b).

3. Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (15).

4. Zona subjecta a ordenació volumètrica específica (18).

5. Zona d'ordenació en edificació aïllada.

Subzones plurifamiliars:

Subzona I (20 a/6).
Subzona II (20 a/5).
Subzona III (20 a/7).
Subzona IV a (20 a/9), b (20 a/9b).
Subzona V (20 a/8).
Subzones unifamiliars:
Subzona VI (20 a/9u).
Subzona VII (20 a/10).
Subzona VIII (20 a/11).
Subzona IX (20 a/12).

6. Zona de verd privat protegit (8a).

7. Zona industrial (22a).

8. Zona de remodelació física.

Subzona I: remodelació pública (14a).
Subzona II: remodelació privada (14b).

9. Zona de renovació urbana: transformació de l'ús (17).

10. Zona de renovació urbana: rehabilitació (16).