Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 5a. Normes aplicables al tipus d'ordenació tridimensional
  Article
  Article 267 - Subtipus d'ordenació tridimensional

Article 267 - Subtipus d'ordenació tridimensional


1.  Els subtipus d'ordenació tridimensional previstos en aquest Pla General són:

a. El de malla infrastructural de xarxes de servei i de transport públic o de superposició d'infrastructures de transport i serveis.
b. El de placa tridimensional d'espais lliures.

2.  Al primer dels subtipus, els espais lliures públics se situen sobre el sòl i no en plantes pis, la segona modalitat situa en plantes pis els espais lliures públics.