Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 4a. Normes aplicables al tipus d'ordenació segons volumetria específica
  Article
  Article 258 - Ordenació de la forma de l'edificació

Article 258 - Ordenació de la forma de l'edificació


1.  L'ordenació de la forma de l'edificació s'ha de realitzar al pla parcial o al pla especial, segons els casos, mitjançant una de les modalitats següents:

a. Per mitjà de la fixació de:
– Alineacions d'edificació.
– Cotes de referència de la planta baixa.
– Altura màxima i nombre màxim de plantes.
b. Per mitjà de la determinació dels perímetres i perfils reguladors de l'edificació i de les cotes de referència de la planta baixa.

2.  La superposició de la forma de l'edificació, determinada amb subjecció a un dels modes establerts al número anterior, delimita les unitats d'edificació independent i les parets que hauran de construir‑se en règim de mitgeres.

3.  Els paràmetres específics corresponents a l'objectiu de l'ordenació, precisa o flexible, de la forma de l'edificació són els següents:

a. L'alineació de l'edificació.
b. Les cotes de referència de la planta baixa.
c. L'altura màxima.
d. El nombre màxim de plantes.
e. El perímetre regulador.
f. El perfil regulador.

4.  La col·locació relativa de les edificacions es regula mitjançant els paràmetres següents:

a. Separació mínima entre edificacions.
b. Separació mínima de l'edificació als límits de zona i als eixos de vial.