Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 3a. Normes aplicables al tipus d'ordenació d'edificació aïllada
  Article
  Article 246 - Paràmetres emprats en aquest tipus d'ordenació

Article 246 - Paràmetres emprats en aquest tipus d'ordenació


1. A la regulació de les condicions del tipus d'ordenació d'edificació aïllada, es consideren condicions bàsiques les següents:

a. el tipus d'ordenació, que correspon al definit en aquestes Normes, en el qual l'edificació es produeix en relació amb la mateixa parcel·la de manera aïllada i envoltada d'espais lliures d'acord amb una edificabilitat i ocupació màximes
b. l'edificabilitat màxima definida per aplicació d'un índex d'edificabilitat net a la superfície de la parcel·la dins d'un percentatge d'ocupació màxim
c. la densitat màxima d'habitatges que es defineix per a cada zona
d. la limitació d'usos aplicables segons la reglamentació zonal
e. la condició d'unifamiliar aïllada a les subzones que tinguin aquesta condició.

2. Els paràmetres propis del tipus d'ordenació en edificació aïllada són:

a. forma i mides de la parcel·la
b. ocupació màxima de parcel·la
c. alçada reguladora màxima
d. nombre màxim de plantes
e. separacions mínimes
f. edificacions auxiliars.