Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi
  Article
  Article 196 - Cornellà

Article 196 - Cornellà


En aquest terme municipal es deixen a part les especialitats següents:

1. L'altura reguladora màxima del carrer de Rubió i Ors serà de 19 m. corresponent a planta baixa i cinc pisos.
2. Al sector Almeda, la instal·lació d'indústries es regirà pel que preveuen les Normes urbanístiques del Pla general metropolità per a la zona industrial (22 a), però els edificis que s'hagin de construir en aquesta zona hauran de ser aïllats.