Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 2n. Disposicions generals sobre les llicències
  Article
  Article 15 - Terminis

Article 15 - Terminis


1. Les llicències relatives a obres i instal·lacions determinaran el termini en què hagin de concloure's. Aquest termini serà el que proposi la persona sol·licitant si l'Administració municipal no el considera excessiu. En qualsevol altre cas, assenyalarà el que consideri suficient segons la naturalesa i la importància de l'obra que s'hagi d'executar.

2. El termini per a la conclusió de les obres o les instal·lacions es comptarà des de l'inici efectiu d'aquestes, que, excepte en cas de pròrroga, s'haurà de dur a terme en el termini d'un any, comptat a partir del dia següent a la notificació de l'atorgament de la llicència.