Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 1a. Terrenys no edificables de propietat privada
  Article
  Article 139 - Règim aplicable

Article 139 - Règim aplicable


El règim dels terrenys de propietat particular, no edificables, destinats a espais lliures per al servei d'un o de diversos edificis independents, en els sectors d'ordenació d'edificació aïllada, edificació segons la volumetria o ordenació tridimensional, es regirà pel que disposa aquesta secció.