Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 4t. Seguretat a la construcció
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 126 - Parallamps

Article 126 - Parallamps


Sempre que un edifici es proveeixi de parallamps aquest es col·locarà en les degudes condicions per aconseguir la perfecta conducció, amb subjecció al que preveu la disposició general reguladora d'aquesta mena d'instal·lacions.