Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 5a. Zona de desenvolupament industrial (22b)
  Article
  Article 123 - Definició

Article 123 - Definició


1. Es qualifica de zona de desenvolupament industrial el sòl urbanitzable programat previst predominantment per a activitats industrials i de magatzems que, per les característiques de l'activitat o dels materials o productes que tracten o dels elements tècnics emprats, no generen situacions de risc per a la salubritat o la seguretat i no necessiten mesures correctores que eliminin tot tipus de perill per a la salut i la seguretat, tant el directe o per­sonal com l'ambiental o de degradació del medi ambient.

Grau 1
Comprèn la indústria gran i mitjana, sobre parcel·la mínima de 2.500 m2 per establiment.

Grau 2
Comprèn la indústria petita, els tallers artesanals i els dipòsits i magatzems, sobre parcel·la mínima de 800 m2 per establiment.