Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Secció
  Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Article
  Article 116 - Prevenció d'incendis i servei de guarda

Article 116 - Prevenció d'incendis i servei de guarda


1. En matèria de prevenció d'incendis caldrà ajustar-se al que disposa la secció 1 d'aquest capítol.

2. Sempre que s'adoptin les mesures necessàries d'alarma contra incendis que garanteixin degudament la seguretat del local, l'accés als garatges públics, de la categoria que siguin, podrà romandre tancat des de les vint-i-tres hores de la nit fins a les set hores del matí. Durant les hores restants serà obligatori el servei permanent de guarda que, segons la categoria del garatge i la seva superfície, estableixin els ajuntaments en l'exercici de la seva potestat d'ordenança.