Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 5a. Centre direccional terciari i de reequipament Litoral-Provençana
  Article
  Article 104 - Definició

Article 104 - Definició


La subzona designada amb el nom de Cen­tre direccional terciari i de reequipament Litoral‑Provençana respon a la insuficiència d'equipaments comunitaris, o d'interès general o social, i a la creació d'una àrea de caràcter comercial, representativa i cívica, amb l'objectiu de millorar les condicions dels sectors urbans confrontants, principalment del Maresme, del sud‑oest del Besòs, la Pau i la Mina.