Normativa urbanística metropolitana(720)

Cercador Normativa urbanística metropolitana
 • Article 138 - Tipus d'ordenació
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat - Secció 2a. Zona de desenvolupament urbà opcional, intensitat 3 (21)
 • Article 140 - Determinacions mínimes
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat - Secció 2a. Zona de desenvolupament urbà opcional, intensitat 3 (21)
 • Article 141 - Cessions obligatòries
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat - Secció 2a. Zona de desenvolupament urbà opcional, intensitat 3 (21)
 • Article 146 - Obres
  Normes Urbanístiques - Títol II. Règim urbanístic del sòl - Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable - Secció 1a. Disposicions comunes
 • Article 354 - Actuació a les zones de remodelació
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)
 • Article 356 - Estàndards urbanístics
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)
 • Article 357 - Edificabilitat
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)
 • Article 358 - Condicions d'edificació
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)
 • Article 359 -Definició
  Normes Urbanístiques - Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà - Capítol 4t. Zones - Secció 10a. Zona de renovació urbana: Rehabilitació (16)