Restauració de l'entorn del pont de Nelson Mandela

La reconversió d'una part de la calçada facilita l'accés a la xarxa de camins fluvials per a vianants i bicicletes. Així mateix, s'aprofita per obrir un accés al camí i s'hi incorpora vegetació per millorar-ne les vores.
Xuan Yin
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Desembre 2017
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Gener 2019
  Municipi:
  El Prat de Llobregat
  Superfície:
  3.343,00 m2
  Cost:
  141.021,69 €
 • Autors:
  Carlos Campos
  Direcció de projecte:
  Albert Puigdellívol (AMB)
  Direcció d'obra:
  Carlos Campos
  Col·laboradors:
  PI CONSULTORIA D'ENGINYERIA CIVIL D'URBANIISME, SL, Iolanda Arnal
  Contractista:
  Drim Medi Ambient, SL
Finançament

Programa d'inversions: PSG 1a Convocatòria. Àrea Metropolitana de Barcelona 75 %; Ajuntament del Prat de Llobregat 25 %

Descripció

El pont de Nelson Mandela es va posar en servei l'abril del 2015 i és el darrer que travessa el riu Llobregat abans de la desembocadura. Al marge dret s'hi accedeix des de la rotonda de Mercabarna, per uns vials que formen un angle obtús. Al marge esquerre, una rotonda elevada i un vial en corba uneixen el pont amb el carrer Cent del polígon industrial Pratenc.

Al marge dret, l'accés al pont ha deixat "aïllats" el carrer Sis i l'antic accés al Pratenc. Aquests vials, amb una amplada excessiva, tenen un ús molt restringit d'accés a determinades naus, a algunes parcel·les agrícoles i a l'estació de bombeig del col·lector d'aigües residuals i sovint són utilitzats com a aparcament de camions. Tanmateix, permeten la connexió de la banda est del nucli urbà del Prat de Llobregat amb els itineraris per a ciclistes i vianants al llarg del riu.

Es reconverteix part de la calçada dels vials existents en un itinerari per a vianants i ciclistes, i també es milloren les vores amb vegetació nova. Així mateix, s'aprofita per fer un accés al camí del riu des del carrer Sis.