Piscina municipal de l'Escorxador (Fase II)

Aquesta segona fase del projecte de remodelació de la piscina municipal de l'Escorxador inclou la construcció d'un edifici nou de vestidors, lavabos i espai per a la Creu Roja.

María José Reyes
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juny 2013
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Maig 2016
  Municipi:
  Sant Feliu de Llobregat
  Superfície:
  680 m² edificació
  5.233 m² urbanització
  Cost:
  2.187.782 €
 • Autors:
  Claudi Aguiló-Riu (AMB), Jordi Pruna
  Col·laboradors:
  Equip AMB: Mònica Mauricio, Eva Pagès, Ainhoa Martínez, Cati Montserrat, Francesc Montero, Irene Antillach / Estructures: Martí Cabestany / Instal·lacions: Laia Roca
  Contractista:
  Voracys, Rogasa
Premis i reconeixements

Seleccionada, Premis Catalunya Construcció 2017. Categoria: Direcció i execució d'obra.
Seleccionada, XIV BEAU Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo.

Descripció

L'objectiu del projecte és remodelar i optimitzar la instal·lació de la piscina municipal de l'Escorxador, actualitzar-la d'acord amb les noves normatives, millorar-ne les condicions d'accessibilitat i adaptar-ne els vasos existents, que són de competició, a un ús més lúdic. El projecte, dividit en dues fases, també inclou la construcció d'un edifici nou de vestidors, lavabos i espai per a la Creu Roja.

La intervenció a la piscina se centra en dos aspectes: separar el vas principal del vas infantil reduint-ne les fondàries, i actualitzar l'espai i la maquinària de condicionament de l'aigua incorporant-hi un sistema de filtratge i cloració salina. Els murs estructurals existents s'aprofiten per recolzar els nous vasos i ampliar la sala d'instal·lacions.

El criteri per a l'ordenació de la piscina i el seu entorn segueix les directrius d'un parcel·lari agrícola, com el que hi ha just davant, seguint la traça del riu Llobregat. «Horts» de paviments estructuren l'espai al voltant i dins de les piscines. La diversitat de tipus i colors de peces porcellàniques antilliscants respon al caràcter lúdic de la instal·lació i al fet de fugir de la unicitat i el monocromatisme d'una piscina de competició, promovent així que cada usuari gaudeixi de racons i experiències diferents.

Les tradicionals bandes blau marí que marquen els diferents carrils de competició s'ajunten aquí per suggerir, enmig de les taques de color que conviden a un bany d'esbarjo, un camí per a la natació més esportiva. Quan surt a l'exterior, el mateix paviment marca els camins d'accés als diversos serveis (lavabos, Creu Roja, terrassa-bar).

Si per a l'ordenació de la piscina i el seu entorn se segueixen unes directrius similars a les d'un parcel·lari agrícola, per al nou edifici es busca una complicitat amb les construccions pròpies d'aquests espais. En un mur-tanca que segueix l'alineació del carrer del Pla, regula els accessos en els seus extrems i protegeix la intimitat dels banyistes, es recolzen tres volums que funcionen de manera independent i acullen tres usos principals: vestidors, lavabos i mòdul de la Creu Roja. Cada volum, amb coberta inclinada, s'orienta i es dimensiona segons les seves necessitats. Les diverses siluetes estan unides per un cos més petit amb coberta plana que és a la vegada accés, porxada i corredor. El resultat són uns espais que volen ser més domèstics i acollidors per a l'usuari i on l'interior i l'exterior es relacionen de manera fluida.

L'ús de materials incorpora els patrons d'economia i eficiència propis de les construccions agrícoles: murs d'obra de fàbrica ceràmica per a l'estructura i els tancaments, i panells de xapa metàl·lica sostinguts per bigues de fusta per a les cobertes. Els detalls i acabats són simples i concisos: gelosies ceràmiques per filtrar la llum directa i provocar corrents d'aire, fusteries i tancaments reduïts a la mínima expressió, i revestiments només on són estrictament necessaris.

On
Enllaços relacionats
Projectes relacionats