Parc lúdic fluvial del Llobregat

El parc fluvial del Llobregat es recupera per actuar com un nexe d'unió entre el municipi del Prat del Llobregat i el riu. El projecte té la voluntat de donar continuïtat als camins dels marges del riu i vincular el parc amb l'avinguda Verge de Montserrat.

Imatge del projecte
Jordi Surroca
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Gener 2010
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Maig 2011
  Municipi:
  El Prat de Llobregat
  Superfície:
  73.500 m2
  Cost:
  4.381.646,07 €
 • Autors:
  Pepa Morán, arquitecta (AMB)
  Direcció de projecte:
  Pepa Morán, arquitecta (AMB), Jaume Llongueras (eng. camins, canals i ports – CICSA)
  Direcció d'obra:
  Pepa Morán, arquitecta (AMB), Jordi Larruy (eng. tècnic d'obres públiques – AMB)
  Col·laboradors:
  Aida Munsó, Jose Alonso, Kyriaki Ilousi (arquitectes), Francisco Mesonero (eng. agrònom), Montserrat Arbiol, Dina Alsawi (eng. tècniques agrícoles), Carlos Villasur, Sara Arguedas (eng. tècnics industrials), Jordi Creus, Sonia Guil (estudiants d'arquitectura)
  Contractista:
  Dragados SA
Descripció

El Parc Lúdic Fluvial està situat al tram final del riu i forma part del conjunt d'actuacions que s'integren en el projecte general de recuperació social i ambiental del tram metropolità del riu Llobregat. L'espai on es desenvolupa el projecte ha anat canviant d'identitat amb el pas del temps: de ser un terreny inicialment dedicat a l'ús agrícola, va ser destinat a les activitats industrials, i després de l'abandonament i l'enderroc dels locals i d'altres construccions, va adquirir un caràcter residual però no va deixar mai de tenir un gran potencial, donada la seva posició estratègica com a nexe d'unió entre la vila del Prat i el riu.

Transversalment, aquesta posició estratègica permet que el parc es defineixi com la nova porta principal d'accés al riu des del teixit urbà del municipi, donant continuïtat a l'avinguda de la Verge de Montserrat. Longitudinalment, el parc garanteix la continuïtat dels camins paral•lels del marge dret del Llobregat que van des de Martorell fins als espais naturals del delta i el sistema de platges metropolitanes.

El resultat del creuament d'ambdós sentits és la plaça, espai que posa de manifest la complexitat que s'estableix entre els elements edificats i la natura. El projecte resol aquest encontre amb la construcció d'unes estructures d'acer galvanitzat i canya, a mode d'umbracles, amb enfiladisses, que ofereixen uns punts de descans i ombra. El caràcter urbà es dissol mitjançant la distorsió del paviment en la direcció establerta per la vegetació. Morfològicament s'ha redefinit la mota de terra existent amb una modificació topogràfica que relaciona els diferents espais que quedaven deslligats i que ara queden relacionats amb la implantació de comunitats de prats i brolles pròpies del paisatge mediterrani, de requeriments mínims d' aigua i manteniment.

El projecte explora maneres de posar en relació les persones amb la vegetació i les seves dinàmiques (creixement, canvis d'estació... ). Així, la varietat de recorreguts que els usuaris poden fer dins del parc respon a tres patrons:

 • el passeig fluvial, que és el camí paral·lel al Llobregat i forma part del recorregut principal del parc en relació al riu; presenta una secció variable en funció de la intensitat d'ús
 • els camins de sauló, un sistema de camins que creuen els prats naturalitzats de la mota i s'endinsen en la vegetació
 • les passeres de fusta, que es van superposant a la mota i enllacen el passeig fluvial amb els elements singulars del parc com la torre mirador, la xemeneia restaurada i la pollancreda de l'interior del parc.
El projecte posa en joc aquestes identitats integrant-ne els elements i les traces del passat amb les actuacions que recuperen el potencial ambiental i paisatgístic d'aquest punt singular.Realització vídeo: El PackRealització vídeo: Estudio Alteraciones

On
Enllaços relacionats
Equipaments relacionats