Parc de la Costeta

Millores al parc de la Costeta amb l'objectiu de preservar el caràcter propi del bosc mediterrani. 

©Santiago Periel
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Desembre 2016
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Desembre 2019
  Municipi:
  Begues
  Superfície:

  7.890 m2

  Cost:
  1.210.886,52 €
 • Direcció de projecte:
  Montserrat Periel, Sara Ferrer, Joan Castellví (AMB)
  Direcció d'obra:
  Natalia Castaños (AMB)
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: Sara Arguedas, Jordi Bardolet, Cristina Magallón, Alvaro Sainz.
  EQUIP EXTERN: Bosch&Ventayol, Pi Enginyeria Civil i Urbanisme
  Contractista:
  Rogasa
Finançament

Aquesta intervenció ha estat finançada per:

l'AMB

Ajuntament de Begues

Descripció

Es planteja una intervenció que té com objectiu preservar el caràcter propi del bosc mediterrani. Es tracen camins accessibles, dreceres i nous accessos, tot incorporant activitats recreatives com tobogans i un bosc de trepa. També es recuperen les feixes existents i s'actua sobre els límits perimetrals amb murs d'acer integrats al paisatge.

On