Ordenació de la plaça de Sant Ramon

La remodelació de la plaça Sant Ramon proposa un gran espai central que pot ser usat per dur-hi a terme activitats diverses o bé com a escenari. El disseny combina els models de plaça dura i plaça tova, respecta la jardineria preexistent i pacifica el trànsit tot anivellant el pla de terra.

Imatge de la plaça
Adrià Goula
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juny 2010
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Juny 2011
  Municipi:
  Cerdanyola del Vallès
  Superfície:
  5.200 m2
  Cost:
  1.364.485,07 €
 • Autors:
  Blanca Noguera, arquitecta (AMB)
  Direcció de projecte:
  Blanca Noguera, arquitecta (AMB)
  Direcció d'obra:
  Blanca Noguera, arquitecta (AMB), Núria Herrero, enginyera tècnica d'obres públiques (AMB)
  Col·laboradors:
  Dina Hermoso, Gisela Traby, Francesc Germà (eng. tècnics industrials), Jordi Bardolet (eng. tècnic agrícola), Beatriz Portabella, Vera Kolina, Sílvia Millanes (arquitectes)
  Contractista:
  GrupMas
Descripció

El projecte proposa l'arranjament de l'antiga plaça de Sant Ramon i els vials adjacents, amb l'objectiu de crear un espai lliure d'ús públic que integri les preexistències del lloc, resolgui els límits i desnivells amb l'entorn, i millori l'accessibilitat, la il·luminació i els serveis. El total de la intervenció té una superfície aproximada de 5.200 m2.

La intervenció en aquest indret, considerat pel municipi com una plaça significativa, record del nucli antic, aposta per una superfície d'un sol nivell que s'amplia fins als límits de les façanes de les edificacions adjacents, amb un gran espai central apte per fer actuacions i altres activitats; queda separat dels espais perimetrals per una franja de verd que es fonamenta en l'arbrat existent i s'amplia mitjançant la col·locació d'uns escocells de grans dimensions. Com a preexistències es preveu també la recuperació de la desapareguda escultura de pedra amb la incorporació d'una nova escultura a càrrec de l'artista local Salvador Mañosa sobre la temàtica de la República.

Així a la nova plaça es diferencien dues zones: una de central diàfana, delimitada per un costat per una grada correguda que resol el desnivell que sorgeix de la creació d'aquesta plataforma i per la resta pels escocells de nova creació; l'altra és la zona perimetral dels extrems est i oest de la plaça que preveu la supressió del pas de vehicles, excepte per a usos veïnals, i incorpora elements de mobiliari puntuals que van creant diferents zones d'estada. L'escultura de la República se situa enfront del carrer de la Mare de Déu del Pilar, prop de l'antiga ubicació.

Al carrers de la Mare de Déu del Pilar i als de les Escoles i de Sant Enric s'actua fins als passos de vianants més propers. En aquests carrers s'hi manté el mateix tipus de paviment, mobiliari i arbrat que a la resta de vial però, perquè s'entengui que forma part de la resta d'intervenció, es prolonga la plataforma de la plaça de manera que resti tot a una mateixa superfície.

La resolució de la plaça es concreta als perímetres amb paviments de llosa granítica de diferents formats segons els usos, mentre que a l'espai central hi ha paviment de sauló garbellat. Es disposa de diferents elements de mobiliari urbà com ara bancs aïllats, una font, papereres i pilones, i un conjunt de contenidors soterrats per seguir amb els criteris que s'imposen al municipi. El verd de la plaça es concentra als escocells de nova creació que recullen els arbres ja existents i adopten la forma de duna per respectar les cotes de l'arbrat. Per reforçar la presència de verd es proposa la plantació de cespitoses, entapissants i arbusts.

On
Enllaços relacionats