Millora dels accessos a les platges de la Pineda i de la Murtra

Millora dels accessos a les platges de la Pineda i de la Murtra. Per poder gaudir del delta del Llobregat i passejar per aquest espai natural, es millora la qualitat de l’espai públic i es prioritza el pas de vianants i bicicletes. També es renova el mobiliari, es fa una gestió de l’aigua més sostenible i es planta vegetació per afavorir la qualitat paisatgística i ecològica de l'entorn.

 

Foto: Robert Ramos
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juliol 2018
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Març 2021
  Municipi:
  Viladecans
  Superfície:

  13.095 m2 

  Cost:
  581.786 €
 • Direcció de projecte:
  Lola Simón, Maria Blanco (SBS Simon i Blanco)
  Direcció d'obra:
  Mireia Monràs (AMB)
  Col·laboradors:
  EQUIP EXTERN: Proido Consultors
  Contractista:
  Hercal Diggers
Finançament

AMB

Ajuntament de Viladecans 

UE-FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)

UE Feder

Descripció

Es milloren els accessos a les platges de La Pineda i La Murtra de Viladecans amb l'objectiu de fomentar la mobilitat activa, a peu o en bicicleta, impulsar l'ús del transport públic i regular la circulació dels vehicles motoritzats tot millorant la qualitat paisatgística i ambiental dels voltants. El projecte té dos àmbits diferenciats: l’accés a la platja de la Pineda des de la rotonda que enllaça amb l'autovia C-31 i el camí del mar fins a la platja. I l’accés a la platja de la Murtra des de la benzinera de la C-31 situada al davant de l'accés a l'antic càmping La Ballena Alegre fins a l'aparcament existent, al davant de la platja.

En el primer tram de l'accés a la platja de La Pineda, es millora la superfície del carril de circulació y s'afegeix una vorera a un nivell diferent de la calçada per separar els diferents tipus de mobilitat. En el segon, es consolida el camí existent d'ús exclusiu per a vianants, bicicletes i vehicles autoritzats, es millora i estabilitza el paviment, es corregeix la inclinació i s'afegeixen cunetes verdes als dos costats per millorar la captació d'aigua de pluja. Al tram final, on el camí s'amplia, es reserven dues àrees per plantar pins i enfortir potenciar la pineda existent. També s'hi incorpora mobiliari i s'instal·la una tanca.

En el primer tram de l'accés a la platja de La Murtra, es millora el carril de circulació de sentit únic i s'hi afegeix un coixí de grava per donar espai a les arrels dels pins i prevenir danys al paviment. En el segon tram, es consoliden els dos carrils de circulació existents, un per a cada sentit. Al tercer tram, les calçades es separen i es crea un parterre central. També es reubica la parada d'autobús al costat sud-oest de la via de sortida de la C-31, prop de la gasolinera, i es construeix una vorera continua que condueix els usuaris des de l'àrea d'arribada del bus fins a l'accés a la platja, evitant així el contacte amb el trànsit rodat.

Mitjançant la instal·lació de diverses solucions de drenatge s'aconsegueix retornar l'aigua de l'escolament al terreny, prevenir l'erosió dels camins i aprofitar l'aigua de pluja per al reg de la nova vegetació. Aquesta gestió del cicle natural de l'aigua contribueix a reforçar la resiliència del territori davant les incidències meteorològiques cada vegada més intensos, com ara les pluges torrencials o les fortes ventades.
 

On