La Plaça de la Vila: espai de trobada i d'accés al centre

La plaça de la Vila es reforma per guanyar espai públic creant un nou espai urbà identitari per accedir al centre de Montgat. El projecte proposa una plataforma elevada entorn a la Casa de la Vila per "descobrir" el mar, relacionada amb l'antic camí ral, l'antiga N-II i l'estructura viària de l'entorn. 

Reurbanització de la plaça | Aleix Bagué
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Abril 2014
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Abril 2017
  Municipi:
  Montgat
  Superfície:
  1.089 m2 d'edificació
  2.812 m2 d'urbanització
  Cost:
  1.257.627 €
 • Autors:
  Antonio Montes (AMB)
  Col·laboradors:
  Equip AMB: Mònica Mauricio, Rosa Bertran, Paula Beltrán, Susana Casino, Laura Gómez Estructures: BIS Estructures Instal·lacions: ARCbcn
  Contractista:
  Dragados
  Promotors:
  AMB i Ajuntament de Montgat
Descripció

La remodelació de la plaça de la Vila forma part del projecte d'integració de l'N-II a la trama viària de Montgat. Es tracta de donar resposta a un espai urbà més actual, coherent amb la reducció de trànsit produïda per l'ús alternatiu de l'autopista B-20 i la construcció de noves infraestructures de connexió i enllaç amb el nucli urbà. Per racionalitzar la mobilitat dels vehicles s'ha construït un aparcament públic soterrat per a veïns i vehicles municipals, amb accessos des dels carrers laterals que aprofiten la complexa topografia del lloc. La nova secció de l'N-II en la seva confluència amb el carrer Catalunya ha permès reduir l'espai destinat a calçada i augmentar la superfície de la plaça, que concentra l'espai lliure per a vianants al voltant de l'Ajuntament.

La cota de la plaça s'ha situat al nivell de l'edifici municipal. Des del Camí Ral, la vorera es divideix en dos camins alternatius: un perfila l'antiga N-II i li dona continuïtat; l'altre arrenca amb un pendent suau i condueix fins a l'espai públic davant de la Casa de la Vila, que es troba en una mena de plataforma elevada que permet "descobrir" el mar per sobre dels vehicles que circulen per la carretera. La col·locació d'un banc lineal al final de la plataforma resol alhora el límit entre la plaça i les voreres i reforça les vistes del mar.

Les diferències de cota entre el nou pla de la plaça, l'N-II i els carrers laterals es resolen amb rampes i plans esglaonats. A més, per potenciar que els vianants utilitzin el carrer del Mercat, s'ha remodelat les escales que el connecten amb la plaça seguint criteris de claredat, traçat i versatilitat urbana.

Per al paviment de la plaça, s'han emprat llambordes de granit amb diferent mida i disposició, i per resoldre la vegetació i l'ombra s'ha plantat un palmerar en retícula que formalitza els límits de la plaça, actualment difosos.

On