L'edifici de l'Ateneu

El nou edifici de l'Ateneu Torrellenc té un façana amb identitat pròpia i permet nous usos com un gran teatre, sales d'assaig i vestidors.

Imatge del projecte
Jeroen Van Mieghem
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Març 2006
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Juny 2011
  Municipi:
  Torrelles de Llobregat
  Superfície:
  2.314 m2 (edificació)
  148 m2 (urbanització)
  Cost:
  2.086.946,10 €
 • Autors:
  Isidre Santacreu (arquitecte)
  Direcció de projecte:
  Isidre Santacreu (arquitecte)
  Direcció d'obra:
  Isidre Santacreu (arquitecte), Manel González (arquitecte tècnic)
  Col·laboradors:
  Juan Pablo Rodríguez, arquitecte (estructures), Proisotec (instal·lacions), SIS Consultoria Acústica (acústica), Mireia Díaz, arquitecta tècnica, Sandra Moliner, Aïda Càmara, Eugenia Troncoso, arquitecta, Jordi Soler (escenògraf).
  Contractista:
  Feu Construcciones
Descripció

L'Ateneu és tota una institució a Torrelles de Llobregat i la majoria de veïns en són socis. Així doncs, malgrat que es tracti d'un poble petit, l'Ateneu té unes necessitats que demanen un estatge gran amb teatre, sales d'assaigs, vestidors… El solar s'ubica entre la plaça de l'Ajuntament i el carrer de Rafel Casanova, amb vuit metres de desnivell entre ells dos i una geometria certament complicada. El cos principal se separa de la plaça mitjançant un sòcol preexistent de planta baixa que acull el bar de l'Ateneu.

A peu pla del bar de l'Ateneu, en planta baixa, hi ha l'accés per a minusvàlids així com el del dia a dia per tal d'aprofitar la capacitat de control que ha d'exercir el bar. En aquesta planta també s'hi situen els vestidors del centre que prenen una forma orgànica per facilitar la connexió a partir del mateix accés.

L'accés més "de diumenge" es produeix per la terrassa del bar, un espai públic connectat a un dels àmbits urbans i cívics més representatius de Torrelles, on s'hi aboquen l'ajuntament, l'església, cases de veïns... En aquest àmbit el volum de l'Ateneu manifesta la seva cara més institucional amb una solució de  façana que no s'ha pogut ni volgut resoldre de manera neutra i convencional, per causa de la contundència del volum, necessària per constituir un receptacle eficaç per resoldre les activitats pròpies de l'Ateneu. La façana esdevé anunci del que és, convertida en superfície d'escriptura sobre la qual es retallen les lletres que pregonen que és l'Ateneu. Però es tracta d'arquitectura, d'entendre un cert ordre de la cosa construïda i així les lletres se sotmeten a una geometria que les abstreuen evitant una lectura fàcil.

Pel que fa a la disposició, la façana de l'Ateneu segueix la traça del pla de la de l'edifici d'habitatges veí, continuació immediata de l'ajuntament, de manera que se li dóna coherència mentre procura ser un lligam amb el teixit existent. Al seu darrere, un vestíbul allargassat dóna pas al que és pròpiament el teatre, una sala polivalent amb grades retràctils encarat a un escenari amb la corresponent caixa escènica.

A la planta superior es disposen les sales d'assaigs addicionals i petits despatxos, amb possible connexió directa amb el carrer de Rafael Casanova i amb la sala de ball (que pot funcionar perfectament de forma autònoma) que queden a un nivell lleugerament inferior. Les sales d'assaigs comentades, tenen sortida a un vestíbul força generós que dóna a la part superior de la façana principal, i es relaciona amb ella, a la manera d'una d'aquelles galeries que es veuen en algunes masies.

On
Enllaços relacionats