Jocs inclusius al parc de les Planes

Tornar
Vista aèria de la nova zona de jocs del parc
Joan Guillamat

Nou espai de joc inclusiu al parc de les Planes.

Fitxa tècnica

Data de projecte:
Març 2017
Data inici de l'obra:
--
Data fi de l'obra:
--
Data d'execució:
Març 2019
Municipi:
L'Hospitalet de Llobregat
Superfície:
3.038 m²
Cost:
834.444 €
Autors:
Jona García (AMB)
Col·laboradors:
Equip AMB: Montse Garcia, Julieta Duran, Miquel-Àngel Soriano-Montagut, Francesc Pla, Eulàlia Codina, Francisco Sánchez, Sara Arguedas, Esteban Manjon, Jordi Martínez, Jaume Fornés.
Contractista:
HPSA, construcción y servicios medioambientales

Descripció

El disseny d'aquest nou espai s'ha fet tenint en compte la perspectiva d'inclusió, amb l'objectiu que tots els infants puguin gaudir d'aquesta zona lúdica independentment de l'edat, el gènere i qualsevol tipus de discapacitat o limitació física. El disseny dels equipaments lúdics, la connectivitat entre les diferents zones, l'elecció del paviment de cautxú, la creació de zones d'estada i la plantació de nou arbrat incrementen la seva accessibilitat per a la població.

A banda del factor inclusiu, la sostenibilitat i la màxima integració a l'entorn són dos punts forts més d'aquest nou espai. Per una banda, la recollida de l'aigua de la pluja de tot l'àmbit es realitza mitjançant dues grans franges drenants que la infiltren al terreny i que en superfície corresponen amb les zones on s'ubiquen els bancs i el nou arbrat. La selecció de les espècies que s'implanten, perennes i caducifolis, proporcionen l'ombra necessària en cada època de l'any i asseguren així el confort dels usuaris. Per altra banda, s'ha construït amb els materials i recursos existents del parc, com per exemple la pedra llicorella, que conforma els nous murs de contenció.

L'àrea es caracteritza per una gran diversitat de jocs infantils en què els infants de totes les franges d'edat trobaran on divertir-se. Aquesta nova àrea de jocs té forma circular i es conforma com a element central del parc, fomentant les relacions entre els veïns i potenciant el seu ús. Es configura a través de dues plataformes que contenen els elements lúdics, una de superior i una d'inferior, separades per un talús de cautxú, element important de la proposta, ja que és a on es col·loquen els tobogans i les xarxes de trepa. Tot el conjunt gira entorn a l'element històric del parc, la xemeneia de l'antiga bòbila, que queda destacada amb la pavimentació de la seva base amb peces ceràmiques, evocant així la seva antiga activitat.

Enllaços relacionats