Institut Valèria Haliné

Projecte del nou institut Valèria Haliné de Castelldefels. És un centre docent d'una sola línia que comparteix espais com el menjador, la biblioteca, el gimnàs o els vestidors amb l'escola Guinovart. 

José Hevia
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Maig 2015
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Febrer 2017
  Municipi:
  Castelldefels
  Superfície:
  1.345 m2 edificació
  1.320 m2 urbanització
  Cost:
  1.451.725 €
 • Autors:
  Josep Muxart (AMB)
  Col·laboradors:
  Equip AMB: Mireia Díaz, Olga Méliz, Cristina Barquero, Javier Duarte, Laia Ginés, Jordi Bardolet, Cristian Catalán, Yessica Ramajo Amidaments: TRAM Estructures: BIS structures Instal·lacions: Joan González Gou
  Contractista:
  Construcciones Pérez Villora
Descripció

El nou institut de Castelldefels se situa en un solar lliure d'edificacions contigu a l'actual escola de primària Josep Guinovart. Limita al nord amb l'avinguda 309 i a l'oest amb el Camí Fondo de Ca n'Aimeric, i es beneficia d'una zona de pineda existent que s'ha intentat preservar al màxim en el moment de la implantació de l'edifici.

Estructurat amb l'objectiu de complir el programa docent propi d'un institut d'una línia, l'edifici es complementa amb la utilització compartida de diferents peces programàtiques de l'escola Guinovart com són el menjador, la biblioteca, el gimnàs i els vestidors.

El nou edifici s'ubica dins del solar com a continuació dels diferents volums edificats de l'escola existent amb la voluntat de possibilitar al màxim la connectivitat entre els dos centres i respectar alhora les distàncies a llindars requerides per la normativa vigent. Tanmateix, s'han tingut en compte premisses de caràcter mediambiental per tal d'aconseguir un funcionament climàtic i lumínic òptim mitjançant l'orientació i l'aprofitament de la llum natural. Es garanteix així el màxim confort al mateix temps que s'aconsegueix una reducció de la demanda energètica del centre.

Formalment, l'edifici neix d'un rectangle que es divideix longitudinalment en dues franges. Es creen així dos cossos lineals desiguals que es disloquen en planta i generen, amb el seu desplaçament, els dos punts d'accés al centre: el principal des del Camí Fondo de Ca n'Aimeric i un de secundari que serveix d'unió en planta baixa amb l'escola de primària.

L'edifici s'organitza a partir d'un eix central –un passadís que recorre tot el volum– i ordena el programa d'usos en dos cossos ben diferenciats. A la franja nord es disposen les aules docents, per aprofitar la il·luminació natural i les vistes a la pineda, i a la franja sud s'hi ubiquen els usos administratius i de serveis. Per assegurar el recorregut lineal i continu del centre, se situen nuclis d'escales als extrems de cada planta, i per garantir l'accessibilitat, al costat de l'escala més propera a la connexió amb l'escola s'hi ha instal·lat un aparell elevador.

La planta baixa acull les aules genèriques d'ESO i l'oficina de l'AFA que, amb l'objectiu que pugui funcionar fora de l'horari escolar, té un accés independent. A la planta primera, unida a l'escola actual mitjançant una passarel·la, se situen les aules específiques de secundària i els despatxos per al personal docent.

On
Enllaços relacionats