El front marítim de Montgat, àmbit de la Torre de Guaita, Fase 1

En el marc del projecte de la remodelació integral del front marítim de Montgat, la intervenció de l'àmbit de la Torre de Guaita, representa el primer pas per recuperar la relació entre l'espai urbà i la platja i construir un passeig urbanitzat per a vianants i bicicletes.

Imatge del projecte
Jeroen Van Mieghem
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juliol 2013
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Octubre 2014
  Municipi:
  Montgat
  Superfície:
  1.720 m2 (urbanització)
  Cost:
  385.275,24 €
 • Autors:
  Cristina Sáez, arquitecta (AMB)
  Col·laboradors:
  Equip AMB: Núria Herrero, Joan Roca, Sara Arguedas, Jordi Bardolet, Olga Salve.
  Contractista:
  Constructora Calaf, S.A.
  Promotors:
  AMB i Ajuntament (Conveni PACT)
Premis i reconeixements

Seleccionada, Premi Internacional de Paisatge Rosa Barba 2016. Categoria: Regeneració.

Descripció

Com a primera fase de la remodelació del passeig marítim de Montgat s'ha portat a terme una actuació per urbanitzar i dotar de singularitat el tram situat entre el turó de Montgat i la llotja de pescadors, un àmbit on se situen edificacions d'interès com la Torre de Guaita de Ca n'Alzina (s. XVI), catalogada com a bé cultural d'interès nacional (BCIN), i dos establiments històrics de casetes de banys: els Banys Verge del Carme i els Banys Emporium.

Aquest tram és un passeig amb caràcter de passadís, limitat per les vies del ferrocarril a una banda i pels tancaments de les edificacions a l'altra. Les principals línies d'actuació són l'ampliació de la secció de la via fins a assolir una amplada de 6 metres, suficient per permetre la convivència vianant/bicicleta, la instal·lació d'enllumenat LED, el soterrament i ordenació de serveis urbans, i la transformació de les tanques del front edificat en una façana uniforme.

El sistema de pavimentació emprat, basat en lloses prefabricades de gran format, així com la disposició dels bancs segueixen l'orientació longitudinal dels elements definitoris de la secció del front litoral del Maresme: l'N-II, la via del ferrocarril i el límit marítimoterrestre. Per tal de reconèixer l'àmbit de la torre de guaita, el passeig s'eixampla i l'orientació del paviment canvia; només es manté la disposició longitudinal a prop de les vies del tren, amb una amplada de dos metres.

La renovació de les tanques de les edificacions existents era imprescindible per assolir una nova façana uniforme. La tanca es compon de perfils en L d'acer galvanitzat de diferents alçàries per poder obrir vistes puntuals al mar des del passeig. La distància entre els perfils permet alhora ocultar i privatitzar les edificacions a curta distància, així com la transparència des de l'altra banda del ferrocarril, de manera que es transforma el carrer del Mar en un mirador cap a la platja.

La tanca incorpora, en tota la seva longitud, una jardinera adjacent que, a més de solucionar el drenatge del passeig, permet plantar vegetació amb enfiladisses de diferents coloracions. Al llarg del passeig la tanca recula consolidant tres eixamplaments amb plantació de moreres i oliveres acompanyades d'espècies arbustives i aromàtiques resistents a la salinitat.

On