Edifici de serveis del Jardí Botànic

Adequació i ampliació de l'edifici de serveis del Jardí Botànic de Barcelona. 

Perspectiva aèria de l'edifici
Joan Guillamat
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Gener 2014
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Gener 2015
  Municipi:
  Barcelona
  Superfície:
  1.200 m² edificació
  2.080 m² urbanització
  Cost:
  998.991 €
 • Autors:
  Carlos Ferrater, Núria Ayala (OAB)
  Col·laboradors:
  Albert Dalmau (AMB) Javier Monte, PGI
  Contractista:
  Calaf Constructora
Descripció

L'any 1999 va finalitzar la construcció del Jardí Botànic de Barcelona i es van començar les primeres plantacions. Avui, la malla primitiva que es va superposar sobre el terreny s'ha anat diluint visualment, tot i que encara persisteix com a ordre intrínsec i natural d'un nou paisatge. Al final de la intervenció, la frontera entre natural i artificial, entre estructura i ornament, s'ha anat fent imperceptible.

En els darrers anys, s'han dut a terme un conjunt de noves ampliacions que han completat l'antiga intervenció sobre el paisatge: la xarxa de camins, les plantacions a les zones d'Austràlia, Califòrnia i el Mediterrani, un espai polivalent exterior, etc.

El 2015 es va adequar i ampliar l'edifici de serveis que, fins aleshores, ocupava només una part de la geometria circular prevista des de la seva concepció el 1999. El volum, entorn del pati de maniobres, allotja les noves oficines, les aules de formació, el laboratori, el banc de germoplasma, les àrees d'emmagatzematge i els vestuaris per al personal de manteniment del jardí. Aprofitant la diferència topogràfica existent, s'han generat dos nivells, plaça i jardí, articulats mitjançant dobles espais, patis, comunicacions interiors, etc.

Aquesta ampliació ha consolidat les dues actuacions dutes a terme amb una diferència de 15 anys i planteja millores per als treballadors i els visitants. En concret, s'ha pavimentat amb formigó la vorera perimetral del pati de maniobres i de treball i s'ha construït una nova pèrgola. Aquesta, suportada per bàculs d'il·luminació i construïda utilitzant la planxa galvanitzada com a encofrat perdut de la llosa de formigó, protegeix l'interior de les oficines de la incidència solar i permet transitar d'un espai a un altre sense mullar-se si plou.

En aquesta darrera fase també s'han construït els accessos i l'aparcament inferior, respectant la pineda existent, com també els elements de connexió amb el jardí.

On