Disseny del mobiliari

Disseny de nous elements de mobiliari per a les platges metropolitanes amb criteris específics i de qualitat. S'hi han instal·lat nous pals de vòlei, porteries de futbol i contenidors semisoterrats.

Imatge del projecte
Adrià Goula
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Gener 2010
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Maig 2010
  Municipi:
  Badalona, Barcelona, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà, Montgat, Sant Adrià de Besòs, Viladecans
 • Autors:
  Pals de vòlei i porteria de futbol: Claudi Aguiló Riu, Eva Pagès (arquitectes – AMB), Mariano de Gracia (cap de secció de platges - AMB) Contenidor semisoterrat: Gonzalo Milà (Fusina 6), Martina Zink
  Direcció de projecte:
  Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
  Col·laboradors:
  Moisès Martínez Lapeña, Mònica Cortadas, Ainhoa Martínez (arquitectes), Claudia Roca (estudiant d'arquitectura)
  Contractista:
  Flexinox, Trevi, TT Ambiental Gestió i Serveis SL
Descripció

Els elements de mobiliari de les platges metropolitanes responen a dissenys acurats que compleixen els requeriments de qualitat, funcionalitat, estètica i adaptació a l'entorn. Molts d'ells han estat dissenyats pels mateixos serveis tècnics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Els nous elements de mobiliari de les platges estan en la mateixa línia i insisteixen en el concepte d'unificar els criteris de disseny pers als elements que es van repetint al llarg de les platges metropolitanes. El catàleg d'elements té la voluntat de definir una marca, establir una imatge de qualitat i refermar el compromís de durabilitat i d'eficiència en la gestió. I més encara, el conjunt d'aquests elements es pretén que transcendeixi la seva estricta funcionalitat per acabar configurant el paisatge de les platges.

Les darreres incorporacions són el contenidor soterrat, els pals de vòlei i les porteries de futbol. Aquests elements se sumen al catàleg de mobiliari actual de les platges, format per monòlits d'informació, dutxes, papereres, bancs, passeres, rentapeus, àrees de joc (infantils i gimnàstics), armaris salvavides, cadires i torres de vigilància, mòduls de primers auxilis, lavabos públics i policia.

Contenidor semisoterrat. Aquest contenidor té la funció d'ampliar la família de papereres de les platges metropolitanes, afegint-hi un nou component de més capacitat que permet reduir el nombre de papereres i reduir conseqüentment la freqüència i el cost de la recollida; alhora s'atenua l'impacte visual. El producte s'ha dissenyat amb una capacitat de 1,8 m3 i sistema de recollida mecànica.

Pals i xarxa de voleibol. El conjunt de pals de vòlei Àrea es compon de dos pals separats deu metres entre ells i una xarxa de 9 m de longitud i 40 cm d'amplada. Cada pal és un perfil tubular d'acer inoxidable AISI 316 L, d'un diàmetre de 113,9 mm i una longitud total de 6 m, dels quals 2 s'encasten a la sorra mentre que els 4 restants queden visibles de manera que se n'emfatitza la verticalitat i esveltesa. Per tal de possibilitar la flexibilitat dels jocs de pilota amb porteria central, es dissenya un element d'ancoratge soldat al pal que permet penjar la xarxa a diferents alçades: tant es pot jugar col•locant la xarxa Àrea de 40 cm com posant-hi una xarxa professional de 100 cm d'ample per a partits d'un cert rigor. La porteria de vòlei esdevé una fita en l'horitzontalitat de la platja, ja sigui com a element individual, ja sigui com a conjunt dels dos pals i la xarxa.

Porteries de futbol. La porteria Àrea és un element format a partir d'un perfil tubular d'acer inoxidable AISI 316 L, d'un diàmetre de 154 mm, que defineix un marc rectangular de mides interiors 3 x 2 m. Els costats verticals s'allarguen per encastar-se 1,5 m a la sorra. L'absència de xarxa i la simplicitat del disseny fa que la porteria esdevingui un objecte escultòric emmarcant un instant del paisatge de la platja, com si es tractés d'una fotografia.

On