Centre cívic la Guàrdia

Construcció d'un nou centre cultural i cívic a Sant Vicenç dels Horts.

©Simón García
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Març 2018
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Març 2021
  Municipi:
  Sant Vicenç dels Horts
  Superfície:

  556,65 m2 (edificació)

  2.492 m2 (urbanització)

  Cost:
  1.377.907,96 €
 • Direcció de projecte:
  Blanca Noguera (AMB)
  Direcció d'obra:
  Blanca Noguera (AMB)
  Direcció d'execució: Mònica Mauricio (AMB)
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: Vera Kolina, Cati Montserrat, Albert Nogueras, Oriol Paluzie, Berta Romeo, Mar Sierra
  EQUIP EXTERN: BEST Costales-Jaén, Joan Gonzalez Gou, Lucia Feu
  Contractista:
  CPM Construcciones, Pintura y Mantenimiento
Finançament

Aquesta intervenció ha estat finançada per l'Ajuntament de Sant Vicenç dels  Horts.

Descripció

Aquesta actuació desenvolupa la 1a fase que consisteix en la construcció de l'edifici del Centre Cívic i l'adequació de l'espai de Parc de davant de l'edifici, incloent l'enderroc dels antics vestidors, les grades i l'adequació dels espais lliures resultants.

El Nou Centre Cívic es col·loca a la part central de la plaça enfront de la zona de l'arbrat existent que es preserva com a Parc amb jocs infantils i espais d'estada. L'edifici es planteja en dos cossos amb una entrada de llum al mig, amb la zona d'aulari a la part frontal per gaudir de l'ambient del Parc i una part posterior amb la sala polivalent i els usos més privatius del Centre Cívic.

On