Carrer i plaça d'Azorín

La reurbanització de l’espai públic i l’adaptació de la topografia defineixen un espai únic, continu, i diàfan, que reforça el protagonisme del vianant i la identitat de la plaça i del barri. La superfície de l’espai verd s’incrementa en un 25 % i s’hi incorporen prat sec i florit, arbres i un talús enjardinat verds que afavoreix la infiltració de l’aigua de pluja.

Vista aérea de la plaça
Foto: Quim Bosch
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Gener 2018
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Juliol 2021
  Municipi:
  Badalona
  Superfície:

  2.510 m2

  Cost:
  566.509 €
 • Direcció de projecte:
  Javier Zaldívar (JZ Paisatge i Arquitectura)
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: Jonatan Álvarez, Jordi Bartolet, Núria Saura
  EQUIP JZ: Quim Bosch
  EQUIP EXTERN: Lourdes Romeo, Elisabeth Torregrosa, Carmela Torró
  Contractista:
  Roig
Finançament

AMB

Ajuntament de Badalona
 

Descripció

El projecte aconsegueix un triple objectiu:

1. Retornar al vianant el seu paper protagonista a l'espai públic de les nostres ciutats, eliminant el tram de calçada que dividia la plaça en dos espais inconnexos i infrautilitzats i suprimint l'aparcament del carrer Azorín, per a convertir-la en plataforma única de prioritat invertida.

2. Recuperar la identitat de plaça i potenciar el sentiment de pertinença al barri, ampliant la superfície útil en un 50% i mantenint la continuïtat física i visual amb els carrers de voltant. S'aconsegueix així un espai únic, continu i diàfan, un lloc de trobada, d'intercanvi, de relació i de sociabilització.

3. Recuperar la continuïtat física i visual, i millorar l'accessibilitat, substituint els murs que fragmentaven la plaça per talussos vegetats. L'augment en un 25% de zona verda en estrats diferenciats fomenta l'increment de la biodiversitat i afavoreixen la recuperació del cicle de l'aigua a través de canals verds (SDUS).


 

On