Carrer de la Clota sota l'AP-7

La nova via verda per a vianants i bicicletes connecta els municipis de Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès. El camí se separa del trànsit rodat amb una cuneta verda que facilita el drenatge de l’aigua de pluja. A l’altra banda es recupera la morfologia del talús i es planten arbres en algunes zones. 

Foto: Xuan Yin
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juny 2018
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Maig 2020
  Municipi:
  Cerdanyola del Vallès
  Superfície:

  9.387 m2

  Cost:
  325.955 €
 • Direcció de projecte:
  Mireia Monràs (AMB)
  Direcció d'obra:
  Mireia Monràs (AMB)
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: Montserrat Arbiol.
  EQUIP EXTERN: Pi Enginyeria Civil i Urbanisme, STATIC Ingeniería, Josep Cónsola.
  Contractista:
  UTE Drim - Talio
Finançament

AMB

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

UE-FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)
 

UE Feder

Descripció

La nova via verda, que transcorre paral·lela al riu Sec, connecta els municipis de Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès. La construcció del nou camí fins a arribar al pont que travessa el riu Sec permet el pas segur per a vianants i bicicletes entre els dos municipis.

El camí de formigó presenta una forma sinuosa perquè s'adapta a la topografia i als elements i obstacles preexistents. L'amplada de 3 metres facilita l'encreuament entre usuaris, vianants i bicicletes.  

Entre el vial i el camí hi ha una cuneta verda amb vegetació arbustiva que facilita el drenatge de l'aigua de pluja que prové del vial. Aquest sistema permet consolidar la vegetació, generar una barrera de protecció i un filtre visual entre el vial i camí. En els espais singulars del recorregut es col·loca puntualment mobiliari urbà per establir zones d'estada i de descans.

A l'altra banda del camí, la més propera al riu, s'aprofita el desnivell del talús per plantar-hi vegetació de ribera en les parts més baixes. D'aquesta manera es conformen diferents estrats de vegetació en funció dels diferents graus d'humitat definits per la topografia i la proximitat al riu. 

Les actuacions que s'han fet milloren la qualitat de l'espai d'aquest tram del recorregut amb un ús social consolidat mitjançant materials i tècniques pròpies del lloc, mantenint sempre la identitat de l'espai fluvial.

On