Biblioteca Central

Construcció d'un equipament cultural a Castelldefels i creació d'una plaça pública. La façana de l'edifici de la nova biblioteca s'integra en el paisatge i evoca la imatge dels lloms dels llibres col·locats sobre les prestatgeries.

Imatge del projecte
Jeroen Van Mieghem
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Febrer 2009
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Maig 2011
  Municipi:
  Castelldefels
  Superfície:
  4.754 m2 (edificació)
  2.689 m2 (urbanització)
  Cost:
  7.711.426,39 €
 • Autors:
  Josep Muxart, arquitecte (AMB)
  Direcció de projecte:
  Josep Muxart, arquitecte (AMB)
  Direcció d'obra:
  Josep Muxart, arquitecte (AMB), Maria Sánchez, arquitecta tècnica (AMB)
  Col·laboradors:
  Jordi Velasco (estructures – area5), Albert Berdié (instal·lacions – TECTRAM Enginyers), David Aguilar (eng. tècnic d'obres públiques), Catalina Montserrat (eng. agrònoma), Carles Martínez, Francesc Ribera, Oriana Carla Gonties (arquitectes), Arnau Conejero (arquitecte tècnic), Quim Pintó (disseny gràfic – PFP disseny gràfic), Marina Oliva (estudiant d'arquitectura)
  Contractista:
  Sacyr
Descripció

La Biblioteca Central de Castelldefels s'ha erigit en un solar al peu del turó del Castell amb façana al carrer del Bisbe Urquinaona, al centre de la ciutat; comparteix entorn amb dos edificis catalogats com a patrimoni arquitectònic: Can Roca de Baix i Can Gomar.

La biblioteca té la voluntat de donar resposta a la variació topogràfica del solar i a la vegada evidenciar la presència d'un nou equipament com a referent cultural en ple centre de la trama urbana de Castelldefels. L'actuació principal en aquest sentit és l'excavació del solar fins a la rasant del carrer del Bisbe Urquinaona per poder crear una plaça pública d'accés a la biblioteca i als dos edificis catalogats que comparteixen espai amb el nou equipament. La biblioteca se situa a l'extrem superior, allibera el front i deixa un buit visual per a la plaça que, a manera de hall urbà, li permet relacionar-se i comunicar-se amb els dos edificis catalogats.

A l'hora de dissenyar el nou edifici s'han tingut en compte criteris mediambientals pel que fa a la ubicació i orientació. La ubicació, amb espais oberts a les dues façanes principals (nord i sud) comporta un gran potencial d'il·luminació natural i vistes cap als espais verds del voltant; l'orientació nord-sud possibilita un òptim aprofitament solar i evita càrregues tèrmiques estivals i enlluernaments a través de les façanes est i oest. Els criteris ambientals també han estat decisius en la tria dels elements constructius.

El principal condicionant a l'hora de definir la composició de la façana ha estat la voluntat de minimitzar l'impacte de l'edifici sobre el paisatge natural del seu entorn. L'estratègia d'intervenció en aquest sentit ha consistit a fer la façana amb un sistema de doble pell a base de lames verticals d'acer de colors en forma de Z. A banda de crear un teló de fons i mimetitzar-se amb l'entorn, s'aconsegueix evocar la imatge dels lloms dels llibres col·locats sobre les prestatgeries.

La biblioteca, de planta en forma de L, té 4.754 m2 construïts i està composta per dos cossos escalonats de diferent altura. Un de més baix (de planta baixa més un), que es relaciona amb l'edifici de Can Roca de Baix, i l'altre més alt (de planta baixa més dos), amb façana situada davant el penya-segat i que es relaciona amb Can Gomar.

Els accessos exteriors a la biblioteca, a la sala polivalent i a la llibreria, són per la planta baixa del cos més baix i es fan directament des de la plaça; les tres peces estan lligades per una marquesina a manera de sòcol continu de color negre que ressegueix l'edifici i l'ajuda a levitar i a lligar-se topogràficament amb la plaça de la Cultura i Can Gomar. Interiorment aquestes peces es troben relacionades a través del vestíbul i el punt d'informació principal. El soterrani de la biblioteca allotja el magatzem d'ús intern; la planta baixa acull la zona de recepció, una zona d'exposició, un espai polivalent, les àrees de revistes, música i audiovisuals, la zona infantil i espais de servei. A la primera planta hi ha la zona de fons general, una aula multimèdia, la zona de treball intern i sala de reunions i arxius; la segona planta alberga part del fons general, sales de treball i sales d'estudi.


Realització vídeo: Estudio Alteraciones

On