Avinguda dels Alps i parc de Rosa Sensat

La transformació de l’avinguda en eix verd i la creació de nous traçats al parc millora la connexió del centre urbà de Cornellà de Llobregat amb l'històric parc de Can Mercader. S'ha incrementat la superfície de gespa, s’hi ha plantat més arbustos i arbres i s’han creat tres nous recorreguts que milloren la connexió a peu entre veïnats d'ambdós costats del parc.

Imatge del projecte finalitzat
Foto: Adrià Goula
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Novembre 2016
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Desembre 2018
  Municipi:
  Cornellà de Llobregat
  Superfície:

  6.116,12 m2 (Av. Alps)

  13.193,34 m2 (Parc)

  Cost:
  2.056.167 €
 • Direcció de projecte:
  Claudi Aguiló Aran, Albert Domingo (DATAAE)
  Xavier Vendrell
  Direcció d'obra:
  Claudi Aguiló Aran, Albert Domingo (DATAAE)
  Xavier Vendrell
  Col·laboradors:
  EQUIP EXTERN: Brufau Cusó, Calderon-Folch Studio, Ecivil Enginyeria, Eulalia Aran, Roser Vives
  Contractista:
  Eurocatalana
Premis i reconeixements

Finalista, Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2021

Seleccionada, Mostra d'Arquitectura de Barcelona 2019

Finançament

AMB

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

UE-FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)

Descripció

L’actual avinguda dels Alps passa de ser una via de quatre carrils amb un ús principalment industrial a ser un nou eix verd que connecta el centre urbà de Cornellà de Llobregat amb l’històric parc de Can Mercader. Es millora la rasant longitudinal del vial, s’augmenta l’amplada de les voreres, s’inclou un carril bici i es millora la vegetació de la via.

Al parc de Rosa Sensat es millora la permeabilitat dels vianants a través del parc. Es creen tres nous eixos que connecten els teixits urbans d'ambdós costats del parc i faciliten la continuïtat de la ciutat sense modificar la topografia existent.

Es millora l’autosuficiència hídrica de la vegetació amb espais de retenció i infiltració d’aigua pluvial. Aquestes àrees de bioretenció corresponen a les tres conques hidràuliques existents. Són zones deprimides capaces d’emmagatzemar temporalment l’escorrentia superficial de les aigües pluvials laminant els cabals punta. Així mateix, s’incrementa la superfície de gespa, s’introdueixen noves zones d’arbustives amb color i alineacions d’arbrat que potencien els nous traçats del parc.

Es reutilitzen tots els elements urbans existents, es mantenen les estructures fotovoltaiques i s’augmenta el nombre de jocs infantils i el de bancs i cadires per tal de millorar l’habitabilitat i l’apropiació del parc per part de les persones, amb millors espais per estar, de passeig i de joc.

On