Avinguda de Cerdanyola

-

Imatge de la vista general de l'avinguda
Foto: Jon Arruti
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Febrer 2018
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Desembre 2020
  Municipi:
  Sant Cugat del Vallès
  Superfície:

  3.450 m2

   

  Cost:
  1.275.433 €
 • Direcció de projecte:
  Antonio Montes (AMB)
  Lola Simón, Maria Blanco (SBS Simón i Blanco)
  Direcció d'obra:
  BT Arquitectes
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: Natalia Castaños
  Contractista:
  Voracys
Finançament

AMB

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Descripció

L’àmbit d’intervenció és el comprés des de l’encreuament amb el carrer Montserrat i carrer De la Creu fins al carrer Torre Blanca. La reurbanització d’aquest eix, que compta amb una activitat comercial elevada per la presència de comerços situats als locals en planta baixa, vol donar continuïtat al gran eix comercial i cívic que formen els carrers del nucli antic de Sant Cugat. 
Es proposa suprimir la circulació i l’aparcament de vehicles al carrer, convertint-lo en un espai per a vianants a un únic nivell i millorant la sensació de separació entre vehicles, bicicletes i vianants dotant a tots d’ells d’una sensació de major seguretat. Aquet canvi d’us suposa un canvi de secció que fa necessària una nova ordenació en diverses franges segons l’ús i els  condicionants de la zona. Es creen uns passos exclusius per als vianants adjacents a les façanes, un pas de circulació per a vehicles autoritzats i una franja multiús amb espais d’estada – vetlladors - i parterres vegetats, col·locats al costat més assolellat del carrer.

 

On