Accessibilitat al carrer de Bètica

El carrer Bètica es connecta amb l’avinguda de la Mediterrània mitjançant un ascensor urbà i unes escales, situades estratègicament per facilitar-ne la visibilitat i reduir distàncies per als vianants. L’ascensor, amb una estructura tubular lleugera, s’integra en el paisatge urbà respectant els arbres existents, i l’espai públic es dissenya per evitar l’acumulació d’aigua, gràcies a un paviment permeable.

Imatge de la passarel·la i l'ascensor
Foto: Adrià Goula
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Gener 2017
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Gener 2019
  Municipi:
  Badia del Vallès
  Superfície:

  1.000 m2

  Cost:
  354.990 €
 • Direcció de projecte:
  Carles Enrich (Carles Enrich Studio)
  Direcció d'obra:
  Carles Enrich (Carles Enrich Studio)
  Col·laboradors:
  EQUIP CARLES ENRICH: Anna de Castro, Joan Martí
  EQUIP EXTERN: Brufau Cusó, MA+SA arquitectura, TRAM
  Contractista:
  Voracys
Finançament

AMB

Ajuntament de Badia del Vallès

 

Descripció

Badia del Vallès està constituïda per diversos conjunts d’habitatges de principis dels anys seixanta que es van implantar al territori ocupant les terrasses de la topografia. Des de la finalització del projecte, es van detectar una seguit de deficiències a les instal·lacions i a la infraestructura, així com problemes d’accessibilitat a causa dels desnivells topogràfics.  

A la trobada entre el carrer de Bètica i l’avinguda de la Mediterrània hi ha un desnivell de 8,50 m. La rampa preexistent, amb un pendent excessiu, no complia els requisits d’accessibilitat necessaris per garantir la relació entre els habitatges de la cota inferior i els equipaments del carrer de Bètica, com el mercat o les escoles.  

Per evitar l’exclusió social d’una població majoritàriament d’edat avançada, es construeix un ascensor en un punt estratègic que en facilita la visibilitat i redueixi les distàncies dels desplaçaments, a més de millorar l’accessibilitat. Els dos nivells topogràfics també es comuniquen mitjançant una escala formada per graons de formigó prefabricat, disposa tangencialment a la passarel·la i seguint el traçat de les escales originals. 

L'abast de la proposta s'estén a l'espai intersticial entre edificis. En tractar-se d’un espai de pendent pronunciat, es generaven problemes d’acumulació d’aigua agreujats per la falta de drenatge, que provocava que quedés inundat després de les pluges i impedia que els veïns el poguessin utilitzar. El projecte reconsidera aquest espai entre els edificis i hi preveu una àrea de jocs infantils amb paviment drenant i un perímetre permeable. Els límits es resolen amb murets de?gabions?que limiten l'àrea de jocs i serveixen com a bancs, i generen així zones de trobada. 


 

On