Accés al Consell Cormarcal del Baix Llobregat

Ordenació amb baix impacte ambiental per faciliar l'accés universal.

Josep Casanova
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Març 2020
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Juliol 2021
  Municipi:
  Sant Just Desvern
  Superfície:
  1.758,00 m2 (urbanització)
  Cost:
  482.182,42 euros
 • Direcció de projecte:
  Blanca Noguera (AMB)
  Direcció d'obra:
  Blanca Noguera (AMB)
  Col·laboradors:
  Jordi Bardolet, Rosa Pla, Jordi Larruy, Vera Kolina, Mar Sierra (AMB). Consultors: ATENEA
  Contractista:
  Eurocatalana Obres i Serveis, SL
Descripció

Es planteja una intervenció de mínims amb l'objectiu de crear un espai lliure d'ús públic. S'endrecen els elements preexistents del lloc i els serveis, es resolen els límits i desnivells de l'entorn i es creen noves zones enjardinades i d'il·luminació per arribar a tots els espais.

Tenint en compte la voluntat de dignificar i facilitar l'accés al Consell Comarcal i alhora restringir el pas de vehicles, s'aposta per obrir un accés a la tanca que delimita l'espai amb la carretera, per fer- lo més reconeixible i deslligar-lo de l'accés de vehicles.

La intervenció intenta ser el màxim de respectuosa amb el medi ambient, tant en la tria de materials com en el procés constructiu, per minimitzar l'impacte ambiental seguint criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, i garantir l'accés universal per a persones amb mobilitat reduïda.

On