Soterrament Línia Alta Tensió

Tornar
Imatge del projecte de soterrament

Soterrament de la línia 110kV SE Sant Boi a SE Sant Joan Despí entre el nou suport T36 i SE Sant Joan Despí.

Fitxa tècnica

Data de projecte:
Juliol 2014
Data inici de l'obra:
--
Data fi de l'obra:
--
Data d'execució:
Setembre 2016
Municipi:
Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí
Cost:
1.658.842,13 €
Col·laboradors:
Ricard Querol, Jordi Masramon, Dolors Querol, Victor Pintado, Carlos Hidalgo (iPlan Gestión Integral)
Contractista:
Dragados

Descripció

El projecte ha consistit en el soterrament d'un tram de la línia aèria de 110 kV entre les subestacions de Sant Boi i de Sant Joan Despí. S'ha executat una rasa en la que s'han col·locat els dos circuits de 110 kV que donaran continuïtat a la línia.

Prova: $provaURL